NEWS & EVENT

สวทช. ลงนามความร่วมมือองค์การคลังสินค้า

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ลงนามความร่วมมือองค์การคลังสินค้า เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปสินค้าเกษตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ถ่ายทอดสดสัมนา หัวข้อ “Professional Composite Product Creation by 3D Printing Technology”

ถ่ายทอดสดสัมนา หัวข้อ

“Professional Composite Product Creation by 3D Printing Technology” โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

งานสัมนา “กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการและการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนในยุคโควิด-19”

งานสัมนา “กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการและการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนในยุคโควิด-19″วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง MR220-221 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคในงานแสดงสินค้า SUBCON Thailand 2022

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์และคณะ เข้าเยี่ยมชม DECC

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.อัมพร โพธิ์ใย และคุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »