DECC  News & Events

สวทช. ลงนามความร่วมมือองค์การคลังสินค้า

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ลงนามความร่วมมือองค์การคลังสินค้า เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปสินค้าเกษตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

ถ่ายทอดสดสัมนา หัวข้อ “Professional Composite Product Creation by 3D Printing Technology”

ถ่ายทอดสดสัมนา หัวข้อ

“Professional Composite Product Creation by 3D Printing Technology” โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

งานสัมนา “กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการและการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนในยุคโควิด-19”

งานสัมนา “กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการและการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนในยุคโควิด-19″วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง MR220-221 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคในงานแสดงสินค้า SUBCON Thailand 2022

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์และคณะ เข้าเยี่ยมชม DECC

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.อัมพร โพธิ์ใย และคุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

DECC  Knowledge

รายการ ” ของมันต้องดู” รายการที่จะเปิดมุมมองด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

“คุณภาพ” ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญในการแข่งขันทางการค้า แต่อะไรคือ “หลักประกัน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

บทบาทของ DECC กับเทคโนโลยี Automation ในยุค 4.0

ในปัจจุบันนโยบาย Thailand 4.0 กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»