Key Function

ภายใต้โครงการนี้ เราจะทำให้ราคาเป้าหมายของรถเข็นนวัตกรรรมรักษ์โลกนี้ เป็นราคาที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ โดยเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากราคารถเข็นขายอาหารริมทางทั่วไปที่จำหน่ายในปัจจุบัน ในโครงการจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการ โดยมีงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้รถเข็นนวัตกรรรมรักษ์โลกนี้ ในราคาเพียง 20,000 บาท และยังมีแคมเปญเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นแคมเปญพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการภายในโครงการนี้เท่านั้น จำกัดเพียง 100 รายแรก

โดยในอีกใน 6 เดือนข้างหน้าจะมีบริษัท Startup เพื่อมาบริหารจัดการรถเข็นรักษ์โลกสู่เชิงพาณิชย์ ต่อไป และวางแผนขอการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในด้านความแข็งแรงและความปลอดภัย เพื่อให้เอกสิทธิ์กับผู้ประกอบการที่ใช้รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกนี้ ได้มีโอกาสที่มากขึ้นในการหาช่องทำเลตั้งในการค้าขายอาหารริมทาง เช่น ได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าในพื้นที่พิเศษที่เคยเป็นข้อจำกัดของอาหารสตรีทฟู้ด เช่น ในพื้นที่ปิด เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น