การพัฒนารถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก

DECC สวทช. ได้ร่วมพัฒนาปรับปรุงรถเข็นให้กับทีมกะเพราซาวห้า โดยพัฒนาต่อยอดจากรถเข็นเดิมที่ทางทีมกะเพราซาวห้าได้สร้างขึ้นด้วยประสบการณ์ของตัวเอง ภายใต้ไอเดียที่ต้องการอัปเกรดรถเข็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านระบบ Solar Cell ระบบดูดควัน ระบบบำบัดน้ำเสีย

แต่ผลที่ได้ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าที่ควร เนื่องจากรถมีน้ำหนักมากและระบบดูดควันไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ทีมผู้เชี่ยวชาญ DECC สวทช. จึงได้ทำการเร่งพัฒนาปรับปรุงเพื่อพลิกโฉมรถกะเพราซาวห้าโดยมีเวลาในการพัฒนาเพียง 5 วัน เพื่อให้ทันการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ และทีมกะเพราซาวห้าสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาได้จากการแข่งขันในวันนั้น ภายหลังการแข่งขันได้สิ้นสุดลง แต่ความพยายามในการพัฒนาอัปเกรดรถเข็นต้นแบบของทีมผู้เชี่ยวชาญ DECC สวทช. ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น หลังจากการประกวดแล้วเสร็จ DECC ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบรถเข็นเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยมีโจทย์ที่ท้าทายคือ ต้องสามารถลดน้ำหนักรถเข็นให้มีน้ำเบาที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการดูดควันให้สามารถใช้งานในพื้นที่ปิดได้ รวมทั้งปรับปรุงระบบบำบัดน้ำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในวันนี้ DECC สวทช. ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำเร็จแล้วในวันนี้ และยังมีเป้าหมายส่งมอบนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลก จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คัน ให้กับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดได้ใช้งานจริงในการประกอบกิจการ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการและกระตุ้นให้เกิดการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยได้วางรูปแบบในการพัฒนาแบ่งเป็น 4 โมเดลหลักเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด ดังนี้

1) รถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดี, ถังบำบัดและซิงค์น้ำ

2) รถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดี, ถังบำบัดและซิงค์น้ำ +ระบบดูดควัน

3) รถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดี, ถังบำบัดและซิงค์น้ำ+ ระบบดูดควัน + หัวเตาแก๊ส 2 หัว

4) Option ตู้เก็บความเย็นพร้อมแท่นรับพ่วงข้าง