GSB Street Food ที่มาของนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลก

ธนาคารออมสินในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนกับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดำเนินโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)

โดยการจัดประกวดร้านขายอาหารริมทางโดยเปิดรับสมัครทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ” หรือ “4 D Street Food Upgrade” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลักที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน โดยมี สวทช. เป็นผู้ดูแลด้าน D-INNOVATION ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสตรีทฟู้ด ซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงรอบชิงชนะเลิศในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว สวทช.ได้ข้อค้นพบ และรับโจทย์จากผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ หลากหลายด้าน อาทิเช่น

• การยืดอายุการเก็บรักษาวัตถุดิบ และอาหารให้มีความสดใหม่

• การปรับเปลี่ยนอาหารเดิมให้เหมาะกับผู้บริโภคสูงอายุ บดเคี้ยวง่าย

• การพัฒนาวัสดุสัมผัสอาหาร หรือภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกย่อยสลายได้

• การออกแบบระบบการจัดการของเสีย ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจาก street food

• การออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้ออย่างง่าย

• การพัฒนาระบบ logistics ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการขนส่งวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร

• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี data analytics เพื่อใช้เก็บข้อมูลร้านอาหาร street food และสร้างฐานข้อมูลร้านค้า street food ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านค้าในระบบพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการให้บริการลูกค้า เช่น การสร้าง mobile app เพื่อการสื่อสารกับลูกค้า การประชาสัมพันธ์ร้าน การออกแบบสื่อ online ในลักษณะ story telling หรือบอก uniqueness ของอาหาร

• การออกแบบโปรแกรมหรือระบบคำนวณเพื่อช่วยลด food loss/ food waste

• และหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนด้านมลพิษในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่การออกแบบและพัฒนารถเข็น และอุปกรณ์ภายในร้านให้มีความสะอาดปลอดภัย ลดการสร้างมลพิษหรือขยะของเสีย

- “ทีมกะเพราซาวห้า” โดยคุณพงษ์มนัส มังคละศรี เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน “GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต” ด้วยเมนูผัดกะเพรารสชาติอร่อย ในราคาเพียง 25 บาท ทีมกะเพราะซาวห้า ได้ผ่านการคัดเลือกจนเข้าสู่รอบอัพเกรดแคมป์ โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะพัฒนาระบบรถเข็นขายกะเพราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่ขนานกับการพัฒนาน้ำมันกะเพราที่จะช่วยทำให้กลิ่นและรสชาดของกะเพราะสม่ำเสมอ ภายใต้การโค้ชโดย เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชชิลินสองดาวคนแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวลานี้ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจาก DECC สวทช. ได้พบกับทีมกะเพราซาวห้าในฐานะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นในประเด็นของการปรับปรุงพัฒนารถเข็นกะเพราให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบโจทย์ของคำว่า “รักษ์โลก” และ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”