Activities

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนด้วย CAE
สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนด้วย CAE  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับสถานภาพ โดยที่ให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการออกแบบและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการผลิต

2.เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานจากการผลิตตามคำสั่ง หรือ Original Equipment Manufacturer (OEM) ไปสู่การมีความสามารถในด้านการออกแบบ หรือ Original Design Manufacturing (ODM) และไปสู่การมีตราสินค้าเป็นของตนเอง หรือ Original Brand Manufacturing (OBM)

3.เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการออกแบบและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  วิศวกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

-  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประดับยนต์

-  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

-  อุตสาหกรรมจักรกลและชิ้นส่วน

-  อุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือแพทย์

-  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง


โครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ส่วนคือ

 

     1. การสัมมนา การพัฒนาธุรกิจไทยด้วย การออกแบบเชิงวิศวกรรม : Digital Engineering”  และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรม การประยุกต์ใช้ Digital Engineering ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างตราสินค้าของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการ จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องธาราเทพฮอล์ล  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  
ห้วข้อที่น่าสนใจ


- กล่าวเปิดโครงการ โดย ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)


การออกแบบเชิงวิศวกรรมด้วย CAE: แรงผลักดันจากกิจการอวกาศ 

โดยวิทยากร ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ

อดีต Senior Aerospace Engineer ระดับ GS-14 องค์การอวกาศ NASA, USA.

อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,รองผู้อำนวยการศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

การใช้ Digital Engineering: การออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่ออุตสาหกรรมไทย

โดยวิทยากร รศ.ดร. วิโรจน์  ลิ่มตระการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

 

เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ใช้ Digital Engineering: การออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

โดยผู้ประกอบการรับเชิญที่มีศักยภาพ อาทิ ไซโจเด็นกิ อัมพรดีไซน์ และ เพชรประตูม้วน เป็นต้น


สาธิตการใช้ Digital Engineering:การออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการประยุกต์ใช้จากตัวอย่างจริงของอุตสาหกรรม

โดยวิทยากร คุณนิทัศน์ ปานอ่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม


ช่องทางการสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าสัมมนาได้ที่ >> Click <<

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์งานสัมมนาได้ที่ >> Click <<

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์รายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ >> Click <<

ส่งใบลงทะเบียนกลับมาที่ E-mail: marketing@decc.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 02-564-6310-11 ต่อ 117


--- สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 -------


2. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เทคนิคการใช้ Finite element method (FEM) เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์”  โดยจะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ราย (2 ท่าน ต่อ 1 บริษัท)  ที่เข้าร่วมงานสัมมนาการพัฒนาธุรกิจไทยด้วย Digital Engineering : การออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยจะเสียค่าธรรมเนียมเพียงท่านละ 5,000 บาทเพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำต้นแบบและทดสอบต้นแบบชิ้นงานจำนวนบริษัทละ 1 ชิ้นงาน 


รูปแบบของการอบรมจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านวิศวกรรมชั้นสูง การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ชิ้นงานจริงจากต้นแบบชิ้นงานที่มีปัญหาหรือต้นแบบชิ้นงานที่ต้องการจะพัฒนาต่อยอด ระยะเวลารวมทั้งสิ้น  วัน จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 และ 13-15 สิงหาคม  2557 ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) และอบรมภาคปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์รายโครงการอีก 2 วัน ช่วงวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ที่ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยแต่ละบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอีกครั้งหนึ่ง 3. สร้างต้นแบบจริงและทดสอบต้นแบบ โดยให้คำปรึกษาในการดำเนินการสร้างต้นแบบและทดสอบต้นแบบชิ้นงานแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้างต้นแบบจริงให้บริษัทละ 1 ชิ้นงาน
 


< กรกฎาคม 2561 >
อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031