Activities


บริการรับรองการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
รัฐบาลได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กำหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry ภายใน
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ และอบรมให้บุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IIoT) และการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทราบถึงขั้นตอนและองค์ประกอบสำคัญที่พัฒนาโรงงานไปสู่ Industrial IoT (IIoT) แนวทางการประยุกต์ IoT กับอุปกรณ์และเครื่องจักร สำหรับติดตามและควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักรและการใช้พลังงานทั้งโรงงานแบบออนไลน์ และการการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของปัญหาอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การออกแบบ ลดต้นทุน และพัฒนากระบวนการทำงานได้
DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมเปิดรับสมัครงาน
DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมต้องการรับสมัครพนักงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมรายละเอียดดังนี้
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry
ภายในงาน Manufacturing Expo 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง MR 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนายกระดับอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยี 4.0 ภายในงาน Metalex 2018
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนายกระดับอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยี 4.0 ภายในงาน Metalex 2018
DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมต้องการรับสมัครพนักงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมหลายตำแหน่งดังนี้
DECC ออกบูธภายในงานThailand Tech Show 2018
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ร่วมออกบูธภายในงานแสดงนวัตกรรมครั้งใหญ่ ️Thailand Tech Show 2018 เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
DECC จัดสัมมนา
DECC จัดสัมมนา "ยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและโซลูชั่นอุตสาหกรรม" ภายในงาน Manufacturing Expo 2018
คณะนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหิดลเข้าเยี่ยมชม DECC
คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม และ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จำนวน 35 ท่านเข้าเยี่ยมชม DECC เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา
DECC จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติภายในงาน AUTOMACH 2018
DECC จัดสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (Automation) ภายในงาน AUTOMACH 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 31  >>

< มกราคม 2565 >
อา พฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031