Activities


บริการรับรองการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
รัฐบาลได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กำหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมเปิดรับสมัครงาน
DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมต้องการรับสมัครพนักงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมรายละเอียดดังนี้
DECC ออกบูธภายในงานThailand Tech Show 2018
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ร่วมออกบูธภายในงานแสดงนวัตกรรมครั้งใหญ่ ️Thailand Tech Show 2018 เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
คณะนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหิดลเข้าเยี่ยมชม DECC
คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม และ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จำนวน 35 ท่านเข้าเยี่ยมชม DECC เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา
more
รายการ
“คุณภาพ” ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญในการแข่งขันทางการค้า แต่อะไรคือ “หลักประกัน” ที่จะมาช่วยการันตีว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เป็นยอมรับระดับสากล สำหรับวันนี้ เราขอเสนอ แนะนำพันธกิจการให้บริการด้านการวิเคราะห์และทดสอบด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าของไทย โดยหน่วยงานภายใต้ สวทช. ในรายการ "ของมันต้องดู" รายการที่จะเปิดมุมมองด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและดูแลคุณภาพชีวิตของทุกๆคน
บทบาทของ DECC กับเทคโนโลยี Automation ในยุค 4.0
ในปัจจุบันนโยบาย Thailand 4.0 กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ...
เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วต้นทุนต่ำ (Low Cost 3D Printing) สำหรับอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid prototyping) เข้ามามีบทบาทในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่า และกำลังไปสู่การผลิตจำนวนมาก ช่วยให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่กับการใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วช่วยลดต้นทุนและเวลา
แนวโน้มผลิตภัณฑ์สมัยใหม่จะมีความซับซ้อนมากขึ้น (Product complexity) ในขณะที่อายุของผลิตภัณฑ์ (Product lifetime) และเวลาที่ต้องการให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์กับเวลา (Required delivery time) จะน้อยลงไปเรื่อย ๆ
more

< มกราคม 2565 >
อา พฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031