# # #

Information News

DECC ร่วมออกบูธในงาน Oil and Gas Thailand 2014
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ได้ร่วมออกบูธในงาน Oil and Gas Thailand 2014
DECC เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย 3 ประสานฯ ของ สพส.กสอ.
เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา คุณจิรพร ศุภจำปิยา รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม DECC ได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย 3 ประสาน เสริมความเเข็งแร่งให้อุตสาหกรรมไทย"
DECC จัดสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ AEC
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ได้รับเกียรติให้ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ AEC
DECC ร่วมกับ THAIST สวทน.จัดอบรมภาคปฏิบัติ “เทคนิคการใช้ Finite element method (FEM)
สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม(DECC) สวทช. จัดอบรมภาคปฏิบัติ “เทคนิคการใช้ Finite element method (FEM) เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนด้วย Computer Aided Engineering (CAE)
ร่วมงานกับ DECC
DECC มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1. วิศวกรฝ่ายออกแบบ 2. วิศวกรฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่